Zasady konkursu ze Szczęślivą i Jollein

ZASADY KONKURSU ze Szczęślivą i Jollein

  1. Organizatorem konkursu jest Szczesliva.pl
  2. Sponsorem nagrody jest Jollein Polska
  3. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe:

Napisz  w komentarzu jak Twoje maluszki mieszkają – czy w osobnym pokoju czy razem. 

4. Jedna osoba może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa 10 dni, rozpoczyna się 14.01 i kończy 24.01.   Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 28.01.2016 na stronie bloga www.szczesliva.pl pod postem.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Zwycięzcami zostaną 1 osoba, której komentarz najbardziej spodobają się Jury, które stanowią autorka Bloga oraz Sponsor nagród.

Po ogłoszeniu wyników należy przesłać dane do wysyłki nagrody Organizatorowi  na adres: kontakt@szczesliva.pl w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. Zawsze potwierdzamy otrzymanie wiadomości – jeżeli nie otrzymałaś/otrzymałeś odpowiedzi napisz do nas jeszcze raz. Po upływie wyznaczonego terminu, Laureat traci prawo do odbioru nagrody, a nagroda przechodzi na kolejną osobę zgodnie z ocenami Jury.

Nagrody zostaną wysłane przez Sponsora w terminie 14 dni od otrzymania danych do wysyłki od wszystkich laureatów.

NAGRODY kocyk chmurkowy Jollein 

Jollein pokój dla dzieci razem czy osobno20